search

Pemikiran Tasawuf Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi oleh Dr. Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid

RM 25.00
- +
cart Add to Cart
Home

Penulisan kandungan buku ini sebahagian besar disusun daripada kandungan tesis penulis pada peringkat Ijazah Doktor Falsafah. Penulis menghurai dan menganalisis pemikiran kerohanian Yusuf al-Qaradhawi berteraskan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau menjadikan ilmu sebagai kayu ukur atau neraca kebenaran dan kepalsuan dalam menilai amalan kerohanian.

Your cart is currently empty.

Continue shopping