Postage everyday except Public Holiday. Postage Fee only RM5.50 for 3kg first SM/SS. Happy shopping!! Shop Now!
search
  • 819F9DDF-182F-4AE7-A4BE-072496A09C5A.png
  • CE08114B-D04D-4B41-828F-B2106ECAA952.png
  • EE35C22A-687F-4795-A5CB-F03334A4055D.jpeg
  • F04BBD3A-7C8D-415D-8926-A0D7D1C553EB.jpeg

Petunjuk ke Jalan Kebenaran (Dwibahasa Arab-Melayu)

RM 33.00
- +
cart Add to Cart
Home

Judul: Petunjuk ke Jalan Kebenaran (Dwibahasa Arab-Melayu)
Judul Asal (Bahasa Arab): Lum’atul I’tiqad ila Sabil Al-Rashad
Penulis: Shaykh al-Islam Ibnu Qudamah al-Maqdisi
Pentahkik: Shaykh Zuhayr Al-Shawish
Penterjemah: Muhammad ‘Ataullah Mohd Ali
Penerbit: Karya PiS Sdn. Bhd.
ISBN: 978-967-17074-5-9
Muka Surat: 192 m/s (Soft Cover)
 
Buku ini dikarang oleh Imām ibn Qudāmah al-Maqdisī yang mana ia merupakan sebuah buku yang membahaskan tentang akidah Islām yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wa al-Jamaah. Buku ini membahaskan aspek-aspek tentang sifat-sifat Allāh serta pandangan ulama-ulama salaf terhadapnya, aspek Iman, aspek kenabian Nabi Muhamnad, aspek Qadak dan Qadar, aspek Kalam Allāh, aspek melihat Allāh di hari kiamat, aspek kedudukan Allāh, dan aspek keimanan dengan hadis-hadis Nabi Muḥammad. Sebahagian ulama mengkategorikan buku ini sebagai buku yang terakhir yang dipelajari oleh para penuntut ilmu pada peringkat pemula sebelum mereka berpindah ke peringkat yang lebih tinggi.

Customer comments

Author/Date Rating Comment

Your cart is currently empty.

Continue shopping